Streamovací platformy mohou na stávce vydělat

Co všechno přinese probíhající rozsáhlá stávka herců a scenáristů
v Hollywoodu a jak promění televizní byznys? Streamovací platformy by tohoto období mohly šikovně využít.

Vždyť v posledních několika letech vzni- kalo každoročně kolem pěti set původ- ních seriálů. Nabízí se tudíž spousta pořadů, které lidé ještě neměli čas vidět. Jak se to v praxi projeví na trhu?

Zaprvé dojde k nárůstu „binge wat- ching“ (zhlédnutí velkého množství dílů najednou), což je zvyk, kterého se lidé před stávkou začali vzdávat. Ne že by
ho přestali mít rádi, ale tlak na zhléd- nutí celého osmi, nebo desetidílného seriálu během několika dní byl velký a na týdenním rozvrhu vydávání je něco, co divákům zřejmě připadá pohodlné. Možná si vzpomenete, že na začátku éry streamování se předpokládalo, že všichni budeme sledovat všechno bez reklam, a v té době bylo uvedení nového „bingeového“ seriálu Netflixu velkou mediální událostí.

Uteč, dokud můžeš

Jedním z nešťastných důsledků doháně- ní starších seriálů a filmů je, že pravdě- podobně dojde k vyšší než průměrné míře odlivu diváků, kteří se přihlásili k určité službě SVOD, aby sledovali kon- krétní seriál, a po skončení předplatného jej už neprodlouží.

To je špatná zpráva pro streamování v době, kdy je odliv diváků již velkým problémem, a připomínání uživatelům, jak snadné je odhlásit se z předplatného, tomu nepomůže.

Obsahová kocovina

V podstatě od samého počátku při spuš- tění si všechny streamovací služby daly za cíl nalákat nové předplatitele na stálý přísun původního obsahu. Zpočátku to znělo jako skvělý nápad — řada nových seriálů by divákům poskytla důvod, proč se přihlásit k odběru a následně zůstat předplatitelem. Jenže za své si to vzaly všechny streamovací služby, a proto se nyní celé odvětví nachází v situaci, v jaké je. Tedy se stovkami seriálů, které si ještě nenašly své publikum. Jaké z toho plyne ponaučení? Celé odvětví — tedy od klasické přes kabelo- vou televizi až především po streamovací platformy — si teď může vystačit
s menším množstvím pořadů. Soustře- dit se na hrstku seriálů, propagovat je a pomáhat jim získávat si příznivce.

Nástup FAST TV

Mnohé z předplacených streamovacích služeb disponují natolik rozsáhlými knihovnami starších programů, že pokud by vzaly všechen tento obsah a vytvořily z něj lineární kanály, jako to běžně dělá FAST TV, mohl by to být opravdu velmi chytrý a ekonomický tah.

Zejména v případě reklamou podpo- rovaných předplatných lze očekávat, že si diváci nebudou muset vybírat nový pořad. Prostě zůstanou ve svém oblíbe- ném FAST kanálu s danou tematikou, tudíž jejich doba u obrazovek se značně prodlouží. Pro tyto služby je to skvělý způsob, jak získat skutečnou hodnotu
z obrovských knihoven, do kterých již investovaly. ■

(FOTO:Netflix)